Hlavným dôvodom, prečo nám od nesprávne utesnených okien ťahá do miestností, je pôsobenie vetra, kedy sú v blízkosti budov značné tlakové rozdiely. Na jednej strane budovy, náveternej, je pôsobenie vetra veľmi intenzívne, na druhej, záveternej je zanedbateľná.

Toto kolísanie tlaku spôsobí, že studený vzduch preniká a teplý z našich domovov uniká. Správnym tesnením môžeme zabrániť unikaniu tepla z vnútorných miestností.

Správne tesnenie, okrem svojho najzjavnejšieho dôvodu, že vďaka nim šetríme energiu na teplo až o 30%, má aj rad ďalších výhod. Keď máme správne utesnené okná, môžeme izbovú teplotu znížiť o niekoľko stupňov a popritom nepocítime ochladenie v miestnostiach. V počtoch to znamená, že každým zníženým teplotným stupňom v miestnosti sa znižuje 6% energie, ktorú by sme ináč spotrebovali na vykurovanie.

Pri správnom tesnení sa môžeme tešiť aj na to, že prach nedokáže tak ľahko prenikať cez utesnené okná a okolitý ruch budeme počuť už len tlmene, pretože správne tesnenie so sebou prináša aj zvukotesné vlastnosti.

Tesnenie okien sa väčšinou vykonáva silikónovými profilmi, ktoré sú tvorené dutými rúrkami, v ktorých sú pásiky na prichytenie. Ich životnosť je dlhá, sú však cenovo náročnejšie.

Lacnejšou alternatívou sú gumové profily, ich nevýhodou je však  ich menšia odolnosť. Pri rovných plochách nám postačí aj gumový profil, pri väčších nerovnostiach však nie je tak priľnavý, v dôsledku čoho môže vzduch cez ne prenikať, navyše po niekoľkých rokoch sa odlepujú. Sú použiteľné v teplotnom rozmedzí do +70°C.

Ďalším typom tesnenia je plechové, kde sa na utesnenie okien používajú duralové plechové lamely. Sú dostupné v šírke od 17-30 mm a ich úžitkové kvality sú o niečo nižšie než silikónové tesnenia. Tento typ tesnenie sa uchytí na krídla okien. Plechové tesnenie je možné po čiastočnom opotrebovaní časom, za predpokladu, že nie je poškodené, opätovne narovnať.

Tesnenie je treba po istom časovom období vymeniť, aj keď je jeho životnosť pomerne vysoká. Najčastejším dôvodom na výmenu tesnenia je jeho zdeformácia, kedy sa uleží do nesprávneho tvaru, ďalším dôvodom môže byť, že prepúšťa vodu do rámu.

Tesnenie na plastových oknách sa montuje väčšinou do drážky, čo je výhodné, pretože sa dá vytiahnuť a nahradiť novým, napriek tomu je možné, že keď po dlhom čase budete potrebovať tesnenie vymeniť, už nebude dostupný rovnaký profil, aký sa použil u Vás. Tesnenie Však vyrába mnoho firiem na Slovensku, treba len nakontaktovať tú, ktorá Vám ich montovala.

Foto: oknoteam.sk